MODULA Series

Kính hiển vi soi nổi lắp ghép theo các mô đun, đáp ứng cho các nhu cầu khác nhau trong công nghiệp.

Để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt cho từng ứng dụng của từng đối tượng khách hàng, Optika cung cấp MODULA Series cho phép người dùng xây dựng cấu hình một model kính cụ thể bằng cách chọn và lắp ghép các phần của kính lại với nhau từ đầu kính, thân kính, chân đế, nguồn sáng... phù hợp với kinh phí và nhu cầu sử dụng của mình.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và xây dựng nên cấu hình chi tiết bạn cần.