Phân cực kế để bàn POL-1

Phân cực kế để bàn

Model: POL-1

Xuất xứ: Optika - Italy

Tính năng kỹ thuật

Phân cực kế tròn sử dụng các lăng kính Nicol, với nguồn sáng đơn sắc (bóng đèn Natri 589.3 nm).

Khoảng đo: ± 180°

Độ chính xác: 0.05%

Độ chia: 1°

Độ phóng đại: 3x

Thị kính: Với núm chỉnh tinh

Thời gian ổn định: xấp xỉ 5 phút

Các ống phân cực: 100 mm và 200 mm

Kích thước: 510 x 135 x 380 mm

Nguồn điện: 230V/50Hz, 30W

Thiết bị thay thế:

POL-1.1 Bóng đèn Natri

POL-1.2 Ống phân cực 100 mm

POL-1.3 Ống phân cực 200 mm 

THANHANTD., JSC
28/09/2013