Kính hiển vi sinh học B-50

Kính hiển vi 1 mắt, 400x, nguồn sáng LED tích hợp trong bộ tụ sáng
Model: B-50
Xuất xứ: Optika - Italy


Đầu kính:
Loại 1 mắt, nghiêng 45°, quay 360°
Thị kính:
Loại WF10x/18mm
Ổ lắp vật kính:
Loại 3 vị trí, xoay 360°
Vật kính:
Bao gồm 3 vật kính tiêu sắc DIN 4X/10X/40X
Điều chỉnh tiêu cự:
Điều chỉnh thô và chỉnh tinh đồng trục trên cả hai phía của thân kính
Mâm kính:
Mâm kính phẳng 120x110 mm với 2 kẹp tiêu bản
Nguồn sáng:
Đèn LED với núm điều chỉnh, tích hợp trong bộ tụ sáng
Bộ tụ sáng:
N.A. 0,65 đã được định tâm, tích hợp đèn LED

THANHANTD., JSC
16/07/2013
Chủ đề: Series: ECOVISION,