Kính hiển vi sinh học B-20

Kính hiển vi 1 mắt, 400x, nguồn sáng LED, núm chính thô và chỉnh tinh riêng biệt
Model: B-20
Xuất xứ: Optika - Italy
Đầu kính:
Loại 1 mắt, nghiêng 45°, quay 360°
Thị kính:
Loại WF10x/16mm
Ổ lắp vật kính:
Loại 3 vị trí, xoay 360°
Vật kính:
Bao gồm 3 vật kính tiêu sắc 4X/10X/40X
Điều chỉnh tiêu cự:
Điều chỉnh thô và chỉnh tinh riêng biệt trên cả hai phía của thân kính
Mâm kính:
Mâm kính tròn đường kính 90 mm với 2 kẹp tiêu bản, có thể di chuyển trong khoảng 5 mm, xoay 360°
Nguồn sáng:
Đèn LED với núm điều chỉnh cường độ sáng

THANHANTD., JSC
16/07/2013
Chủ đề: Series: ECOVISION,