Khúc xạ kế để bàn 2WAJ

Khúc xạ kế để bàn ABBE

Model: 2WAJ

Xuất xứ: Optika - Italy

Tính năng kỹ thuật

Lăng kính chính: nằm ngang

Lăng kính thứ hai: gắn trên bàn xoay

Thang đo chỉ số khúc xạ: Nd 1.300 – 1.700

Độ chính xác: Nd ± 0.0003

Chia độ: Nd 0.0005

Thang đo đường: 0-95% từ Nd 1.300 – 1.530

Độ chính xác: 0-50% = 0.2%; 51-95% = 0.1%

Độ chia: 0,25%

Thang nhiệt độ: 0°C - 70°C, div. 1°C

Khối lượng: 4 Kg

Kích thước: 140 x 100 x 235 mm

THANHANTD., JSC
28/09/2013
Chủ đề: 2WAJ,