Kính hiển vi soi nổi S-10-P

Kính hiển vi soi nổi loại 2 mắt
Model: S-10-P
Hãng SX: Optika - ITALY
Đầu kính: Loại 2 mắt thẳng đứng
Khoảng cách liên đồng tử: 51 - 75 mm. Có khả năng bù đi ốp
Thị kính: WF10x/20mm
Mâm kính: đi kèm với đĩa trắng/đen và kẹp giữ mẫu.
Vật kính: cố định, độ phóng đại 2x
Thân kính: dạng trụ
Điều chỉnh tiêu cự: núm điều chỉnh tiêu cự trên cả hai phía thân kính
Không đi kèm nguồn sáng

THANHANTD., JSC
18/07/2013
Chủ đề: Series: S-10,