Kính hiển vi soi nôi MS-2

Kính hiển vi soi nổi loại 1 mắt
Model: MS-2
Hãng SX: Optika - ITALY
Đầu kính: Loại 1 mắt, nghiêng 45°, quay 360°
Thị kính: WF10x/16mm
Mâm kính: đi kèm với đĩa trắng/đen và kẹp giữ mẫu.
Vật kính: cố định, độ phóng đại 2x
Thân kính: dạng trụ
Điều chỉnh tiêu cự: núm điều chỉnh tiêu cự trên cả hai phía thân kính
Không đi kèm nguồn sáng

THANHANTD., JSC
18/07/2013
Chủ đề: Series: MS-2,