IM-5 series

IM-5 series là một tập hợp các model kính hiển vi soi ngược cấp độ nghiên cứu của OPTIKA, đáp ứng đầy đủ các ứng dụng trong các kỹ thuật trường sáng, trường tối (nền đen), phản pha, huỳnh quang và kim tương (khoa học vật liệu).

IM-5 model tạo ra những hình ảnh tuyệt vời để kiểm tra các tế bào sống, sinh vật và một số mẫu vật khác trong các bình lớn, kết hợp các kỹ thuật trường sáng, trường tối (nền đen) và phản pha. Kính hiển vi soi ngược cấp độ nghiên cứu này hướng đến những chân trời mới với việc tích hợp bộ tụ quang Köhler, các núm điều khiển tiện dụng và các tính năng độc đáo đáng kể, chẳng hạn như thị trường (F.O.V.) cao nhất có sẵn. 

IM-5FLD model được thiết kế để trở thành kính hiển vi huỳnh quang soi ngược cấp độ nghiên cứu cao cấp nhất, kết hợp công nghệ tiên tiến với sự thoải mái tuyệt vời trong sử dụng. Bạn có thể đạt được hình ảnh đáng kinh ngạc nhờ vào hệ thống quang học tuyệt vời, bộ tụ quang Köhler và lựa chọn cơ giới tiên phong của nguồn LED phù hợp hơn, được chọn tự động theo bộ lọc huỳnh quang được lựa chọn (B, G, UV, cộng với các bộ lọc tùy chọn khác). Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, IM-5FLD tự hào có thị trường (F.O.V.) cao nhất có sẵn trên kính hiển vi. 

IM-5MET model là một kính hiển vi soi ngược cấp độ nghiên cứu mới dành cho lĩnh vực luyện kim, cung cấp một giải pháp cao cấp trong lĩnh vực khoa học vật liệu. Tích hợp các kỹ thuật trường sáng, trường tối (nền đen), phân cực, và DIC - Nomarski tất cả-trong-một cho một công cụ cực kỳ có giá trị với các chức năng điều khiển tiện dụng ergonomic và các tính năng độc đáo đáng kể khác, chẳng hạn như thị trường (F.O.V.) cao nhất có sẵn trên model này.