Kính hiển vi 1 mắt M-100FL

Kính hiển vi 1 mắt, 400x, nguồn sáng tungsten
Model: M-100FL
Xuất xứ: Optika - Italy
Đầu kính:
Loại 1 mắt, nghiêng 45°, quay 360°
Thị kính:
Loại WF10x/18mm
Ổ lắp vật kính:
Loại 3 vị trí, xoay 360°
Vật kính:
Bao gồm 3 vật kính tiêu sắc DIN 4X/10X/40X
Điều chỉnh tiêu cự:
Điều chỉnh thô và chỉnh tinh trên cả hai phía của thân kính
Mâm kính:
Mâm kính phẳng 120x110 mm với 2 kẹp tiêu bản
Bộ tụ sáng:
Loại 0.65 N.A. với màn chắn mống mắt và giá đỡ tấm lọc màu.
Nguồn sáng:
Đèn tungsten 230V/20W với bộ cấp nguồn tích hợp

THANHANTD., JSC
16/07/2013
Chủ đề: Series: M-100,