B-150ALC Series

Kính hiển vi sinh học cho học sinh cấp độ cao cấp, tự động điều chỉnh cường độ sáng

  • Tự động điều chỉnh cường độ sáng: cường độ sáng được điều chỉnh tự động để duy trì cùng một mức độ sáng theo như người dùng đã chọn mà không ảnh hưởng khi thay đổi độ mở của màn chắn sáng, thay đổi độ phóng đại của vật kính, thay đổi độ trong của mẫu vật,...
  • Tính năng tự động điều chỉnh cường độ sáng được kích hoạt bởi một nút bấm bên trái chân đế.
  • Khi tính năng tự động điều chỉnh cường độ sáng không được kích hoạt, tính năng của kính như các model tương ứng của B-150 Series.